Regulamin wioski motocyklowej


Uprzejmie prosimy naszych Gości o przestrzeganie w czasie pobytu na XV ZLOCIE MOTOCYKLOWYM następujących zasad:


Zabrania się:

a) rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia na terenie wioski motocyklowej,

b) wnoszenia lub posiadania broni, ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych lub pożarowo niebezpiecznych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników,

c) używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej,

d) jeżdżenia quadem bądź motocyklem na terenie wioski motocyklowej,

e) innych czynności, które narażałyby na szwank zdrowie bądź życie pozostałych użytkowników wioski motocyklowej

f) niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie.


Przepisy porządkowe

Zasady pobytu zwierząt


Postanowienia końcowe