INFORMACJE DLA PRZYJEŻDŻAJĄCYCH JEDNOŚLADAMI

Bilety

Ceny biletów wjazdu na XV ZLOT MOTOCYKLOWY W RUDNEJ

Mapa Zlotu 

Poniżej znajdziecie mapę terenu, na którym będzie odbywał się zlot.