ZAPRASZAMY NA PARADĘ!

KONKURS

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Rudna do dopingowania motocyklistów podczas parady, która odbędzie się 01.07.2023 o godzinie 12:00! 

Co roku mieszkańcy żywo pozdrawiają uczestników parady, dlatego tym razem postanowiliśmy zorganizować Konkurs na Najlepszą Grupę Dopingującą!  Oceniane będzie zaangażowanie oraz pomysłowość grupy, laureatów wyłonimy na podstawie filmów i zdjęć nagrywanych podczas tej niezwykłej akcji.
 

JAKIE SĄ ZASADY? 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?


Zapraszamy serdecznie do zabawy!

Organizatorzy

MAPA PARADY

Regulamin:

Konkurs odbędzie się 01.07.2023r. w godzinach 12:00:13:00  na trasie parady.

1.         Organizatorami Konkursu  są:

1.                      Gmina Rudna,

2.                     Centrum Kultury Gmina Rudna,

3.                     Sekcja motocyklowa ISKRA,

4.                     Stowarzyszenie Jasna Strona.

2.        W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Rudna, dalej nazywani Uczestnikami.

3.        Uczestnicy muszą stworzyć Grupę składającą się z dowolnej liczby osób.

4.        Uczestnicy nie muszą zgłaszać swojego udziału przed konkursem.

7.         Uczestnicy konkursu będą nagrywani przez koordynatorów konkursu oraz będą zbierane dane od grup dopingujących. Po nagraniu przez jednego z koordynatorów należy poczekać na koordynatora zapisującego.

8.        Grupy będą oceniane na podstawie filmów przez komisję konkursu składającą się z przedstawicieli Centrum Kultury Gminy Rudna oraz Sekcji Motocyklowej Iskra Rudna.

9.        Kryteriami oceny będą:

     -część wizualna dopingu

     -część dźwiękowa dopingu.

15.     Nagrody zostaną wręczone zwycięskim grupom podczas Zlotu, 01.07.2023 o godzinie 19:00.

16.     Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zlotu.

17.      Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

18.     Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

19.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie Uczestników.

20.    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zobowiązują się zachować szczególną ostrożność podczas parady i zachowywać w sposób niezagrażający bezpieczeństwu Grupy i uczestników Parady.

21.     Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

22.    Uczestnik ma prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie bez konsekwencji w każdym momencie.

23.     Organizator nie odpowiada za zniszczone podczas parady odzież i przedmioty osobiste uczestników.

24.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.